Yunanistan Vize Reddi

Schengen vizesine başvurmayı düşünen yolcuların en çok sordukları soruların başında gelir “Vizem reddedilir mi?” sorusu. Schengen vize başvurusu sadece zaman zaman basite indirgense de, hassas bir hazırlık gerektirir. Hatalı form doldurulması, eksik ya da geçerliliğini yitirmiş belgeler, yetersiz finansal detaylar, gerekti bilgilendirmeden yoksun dilekçeler gibi bir çok etken vize başvurunuzun olumsuz sonuçlanmasına neden olabilir. Olumsuz sonuçlanmış bir başvurunun kaybı sadece zaman değil, ödenen işlem ücretleri ve bozulmuş bir sicil olarak düşünülmelidir. Zira Schengen vizeniz herhangi bir nedenden ötürü reddedilirse ödemiş olduğunuz harçların iade edilmeyeceğini bilmesiniz. Başvurusu daha önce reddedilmiş bir yolcunun yinelenen vize taleplerinin daha riskli ve hassas değerlendirmeye tutulacağını da unutmamak gerekir.

Yunanistan Vize Ret Maddeleri

Schengen vize uygulaması gereğince vize başvuruları ret gerekçeleri 11 madde halinde kategorize edilir ve bir ret belgesi ile hangi madde ya da maddelerden ötürü olumsuz sonuçlandığı iletilir. Bu maddeleri sizler için tek tek sıraladık.

1.Madde: a false/counterfeit/forged travel document was presented

“Sahte veya tahrif edilmiş seyahat belgesi ibraz edilmiştir.”

Pasaportunuzda eksik, yanık ya da yırtık sayfa olması halinde bu gerekçe ile başvurunuz reddedildiyse, ret maddesi olarak bu madde seçilir. Sunulan evraklarda herhangi bir oynama yapılmış belge mevcutsa ya da sahte evrak başvuru dosyanıza konuşmuşsa da ret maddesi 1.Madde olacaktır.

2.Madde: justification for purpose and conditions of intended stay was not provided

“Öngörülen seyahat şartları ve amacı kanıtlanmamıştır.”

Uçak ya da otel rezervasyonlarınız teyit edilemediğinde, davetiyenizin süresi dolduğunda ya da benzer durumlarda referans olarak 2.madde gösterilir. En sık başvurulan gerekçelerdendir.

3.Madde: you have not provided proof of sufficient means of subsistence, fort he duration of the intended stay of fort he return to the country of origin or residence, or fort he transit to a third counry into which you are certain to be admitted, or you are not in a position to acquire such means lawfully

“Öngörülünen seyahat süresinin tamamı için, veya ikamet veya çıkış ülkesine geri dönebilmek için, veya kabul edileceği garanti olan üçüncü bir ülkeye transit edebilmek için yeterli maddi kaynaklara sahip olunduğuna ilişkin kanıtlayıcı belgeler ibraz edilmemiştir veya bu maddi kaynaklara yasal yoldan sahip olması mümkün değildir.”

Sizin ya da sponsorunuzun sunduğu banka hesapları, kira kontratlar ya da tapu gibi finansal belgeler ya yeterli görülmemiş, ya da şüpheli olduğu kanaatine varılmış demektir. Başvuru sahibi ya da sponsorun, hayatın olağan akışına aykırı gelmeyecek şekilde gelir-gider dengesine sahip olması ve yolcuğunu tamamlayacak yeterlilikle birikime sahip olması gerekir.

4.Madde: you have already stayed for three months during the current six-month period on territory of the Member States on the basis of a uniform visa with limited territorial validity

“İçinde bulunulan 180 gün döneminde, Schengen vizesi ile veya sınırlı bir bölgede geçerliliğe sahip vize ile üye devletlerde 90 gün kalmıştır.”

Sahip olduğununuz geçmiş vizelerde, son 180 gün içinde 90 günlük konaklama hakkınızı doldurduysanız, vizeniz 4.madde referans alınarak reddedilecektir. Geriye dönük olarak giriş ve konaklama günlerinizi saymalı, gün limitinizi doldurmadığınızdan emin olarak başvuru yapmalısınız.

5.Madde: an alert has been issued in the Schengen Information System (SIS) for the purpose of refusing entry

“Schengen Bilgi Sistemine (SIS) ………….. tarafından verilen red kararına ilişkin bir açıklama girilmiştir.”

10 maddelik listenin herhangi bir kategorisine eşleştirilmeyen, diğer sebepler olarak adlandırabileceğimiz gerekçeler için ayrılmış maddedir. Red gerekçesine dair konsolosluklardan bilgi edinilmesi gerekir.

6.Madde: one or more Member State(s) consider you to be e threat to public policy, internal security, public health as defined in Article 2(19) of Regulation (EC) No 562/2006 (Schengen Borders Code) or the international relations of one or more Member States

“Bir veya birden çok üye Devlet, 399/2016 sayılı Yönetmeliğin, 2. maddesinin 21. Bendinde belirtildiği şekilde kamu düzeni, ulusal güvenlik, kamu sağlığı için veya bir veya birden çok üye Devletin uluslararası ilişkileri için tehlike oluşturduğunuz kanaatindedir.”

Ülke otoritelerince başvuru sahibinin ülkeye girmesinin sakınca doğuracağı düşünüldüğüne 6. Madde üzerinden ret verilmektedir.

7.Madde: proof of holding an adequate and valid travel medical insurance was not provided

“Geçerli ve uygun sağlık sigortasına sahip olduğunuza ilişkin kanıtlayıcı belge ibraz edilmemiştir.”

Başvuruda sunulması gereken seyahat sağlık sigortasının dosyaya eklenmediği, süresinin az olduğu, ya da teminat, kapsam bölgeleri gibi koşullarda yeterli nitelikleri sağlamaması durumunda 7.madde işaretlenerek başvurunuz ret edilmekte.

8.Madde: the information submitted regarding the justification fot the purpose and conditions od the intended stay was not reliable

“Öngörülen seyahatin amacı ve şartlarını gösteren kanıtlayıcı belgeler inandırıcı değildir.”

En sık gösterilen gerekçelerdendir. Başvuru aşamasında sunulan dosyalar tutarlı olmadığında ya da konsolosluk makamlarınca yeterli inandırıcılığa sahip değilse başvurunuz 8.madde gerekçesi ile reddedilir.

9.Madde: your intention to leave the territory of the Member States before the expiry of the visa could not be ascertained

“Vize geçerlilik süresi bitiminden önce üye Devlet topraklarından ayrılacağınız kanıtlanmamıştır.”

Vizeniz bittiğinde ülkeye döneceğinize inanmadıklarını, iltica etmenizden endişe edilmesi nedeniyle başvurunuzun reddedildiği ifade etmek için 9.madde kullanılır.

10.Madde: sufficient proof that you have not been in a position to apply for a visa in advance, justifying application for a visa at the border, was not provided

“Daha önceden vize talep edememiş olmanıza ve sınır kapısında vize talep etmeniz için geçerli bir sebep olduğuna ilişkin yeterli kanıtlar ibraz edilmemiştir.”

Yolculuğunuzun gerekçesinin yeterli görülmediği durumlarda 10.madde tercih edilir.

11.Madde: Revocation of the visa was requested by the visa holder

“Vize sahibi, vize talebini geri çekmek istedi.”

Başvurunuzun işlem süresinden önce çekmenizi istemeniz halinde 11.Madde referans gösterilerek pasaportunuz iade edilir.

Yukarıdaki gerekçelerden herhangi birisi ile başvurunuzun reddedilmesi durumunda, iki seçenek söz konusu olmaktadır. Bunlardan birincisi, ilgili maddenin referans gösterdiği gerekçeleri ortadan kaldırarak yeniden Yunanistan vizesine başvurmak, diğeri ise vize reddine itiraz etmek.

Bazı durumlarda vize reddine itiraz etmek daha uygunken, bazı durumlarda yeni başvuru yapmak daha verimli olur. Bu konuda uzmanlarımız sizlere açıklama yaparak tavsiyelerini ileteceklerdir.

Yunanistan Vize Reddine İtiraz

Hatalı doldurulmuş başvuru formu, yetersiz ya da tutarsız finansal kaynaklar, seyahat detaylarının doğru belgelenmemesi, seyahat sigortasının eksik ya da ya da hatalı edinilmesi, yetersiz yazılmış dilekçeler, vize sicilinize dair sorunlar gibi birçok etkenden dolayı başvurular reddedilebilir. Olumsuz sonuçlanan vize başvurularının ardından ödenen vize ücretleri ya da evraklar iade edilmediği gibi, VIS sistemine de not düşülür. Bazı durumlarda sonuca itiraz etmek isteyebilirsiniz.

Vize başvurunuzun yeniden değerlendirilmesini istemek için ret gerekçesinin söz konusu olmadığını detaylıca ifade eden bir dilekçe hazırlayarak ıslak imzalı bir şekilde konsolosluğa sunmanız gerekir.

Dilekçeyi kendiniz, elden teslim etmelisiniz. E-Posta, faks ile yeniden değerlendirme talep edilemediği gibi, başvuru sahibi adına başka birisi tarafından dilekçe teslim edilemez.

Yunanistan vize başvurunuzun olumsuz sonuçlanmaması için uzmanlarımızdan yardım ve yönlendirme isteyebilir, 0212 963 22 95 numaralı telefondan ve şubelerimizden danışmanlık talep edebilirsiniz.

Yunanistan Vize Reddi İtiraz

Yunanistan Vizesi ile ilgili merak ettiklerinizi sorun.

Müşteri temsilcilerimiz sizlere en iyi hizmeti verecektir.

Tüm hakları saklıdır.